ERD Eigenrisicodrager WGA flink besparen door eigenrisicodrager (ERD) WGA te worden laat u adviseren doo vdw subsidiedesk!

ERD Eigenrisicodrager WGA

Eigenrisicodrager WGA in 2011!

U heeft als werkgever twee keer per jaar de mogelijkheid om eigenrisicodrager - erd voor de WGA te worden. Dit geeft u de mogelijkheid om het financiële risico van WGA uitkeringen van (ex) werknemers voor eigen rekening te nemen of te herverzekeren bij een particuliere verzekeraar.

De gedifferentieerde WGA premie welke werkgevers betalen stijgt de laatste jaren aanzienlijk en zal de komende jaren alleen maar hoger uitvallen. Het kan dus financieel aantrekkelijk zijn om uit het publieke bestel (UWV) te treden en te gaan voor een stabieler (en veelal lager) premieverloop middels private verzekering. Reden te meer om tijdig een gedegen afweging te maken wat eigenrisicodragerschap WGA voor mogelijkheden kan bieden.

Om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen is hierbij een financiële analyse onontbeerlijk. De eerste stap is dan ook een grondige controle op uw huidige gedifferentieerde premie en het in kaart brengen van toekomstige ontwikkelingen en risico’s. Onze filosofie is hierbij dat premievoordeel en stabiliteit mooi meegenomen zijn, maar er meerdere factoren meespelen om een gedegen afweging te kunnen maken. Hoe zit het immers met re-integratie, goed werkgeverschap, administratieve verplichtingen, etc.? Een juiste rapportage is pas compleet als al uw wensen hierin zijn meegenomen.

Een ander onderdeel van onze filosofie is uitgaan van de juiste gegevens. Vaak is in eerste fase reparatie in het verleden mogelijk middels onze PremieScan. Hierbij worden onterecht toegerekende uitkeringen uit het verleden (en mogelijk ook richting toekomst) eerst geëlimineerd zodat niet alleen uw huidige gedifferentieerde premiepercentage fors naar beneden bijgesteld kan worden, maar ook uw risico profiel richting een verzekeraar behoorlijk afneemt! Een duidelijke win-win situatie die fors kan besparen in af te dragen premies. Eerst repareren, dan pas rapporteren.

Wanneer kan eigenrisicodragen/privaat verzekeren voor u interessant zijn?

  • Na 2005 relatief weinig of geen WGA instroom
  • Grote en kleine werkgevers zonder WGA uitkeringen of langdurig zieken
  • Werkgevers met hoge loonsommen en relatief lage lonen (zorg/detailhandel)
  • Werkgevers met veel tijdelijke contracten
  • Werkgevers met een goed verzuim en re-integratiebeleid

Meer dan 40% van alle werkgevers heeft inmiddels de stap gemaakt naar private verzekering. De verwachting is dat ook dit jaar een flink aantal werkgevers zullen uittreden vanuit het publieke bestel. Hoewel het lang niet altijd zinvol is om uit te treden is een vrijblijvende analyse van uw situatie altijd raadzaam. Het is immers beter om vooraf een gedegen afweging te maken in plaats van af te wachten tot het moment dat uittreden verplicht zal worden.

vdW Subsidiedesk heeft in de afgelopen jaren een groot deel van haar klantenbestand bijgestaan in de afweging bij erd (eigenrisicodragerschap) WGA. De gemiddelde premiebesparing is hierbij 30% ten opzichte van de publieke premie. Door onze ruime ervaring kunnen wij u optimaal begeleiden tijdens de onderzoeksfase, bij de (interne) besluitvorming en het aanmeldingstraject.

Weten waar u aan toe bent? Onze specialisten staan uw graag (vrijblijvend) te woord.