Aantoonbaar beter in kostenbesparingen!

ZW Control

Het doel van ZW Control is de zw-kosten omlaag te brengen. Met ZW Control toetst vdW of een werkgever terecht verantwoordelijk wordt gesteld voor de aan hem toegerekende Ziektewetuitkeringen van ex-werknemers. Dit doen wij aan de hand van door het UWV aangeleverde gegevens door het controleren van andere relevante aspecten. Het resultaat kan tot een fikse besparing leiden!

De ZW Control hangt samen met de WGA Control. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie.

Privacyverklaring | © 2017 vdW Subsidiedesk