WGA premie vdw subsidiedesk bied u de wga premie scan aan, een premiescan waar je als bedrijf met personeel tegenwoordig zeker niet meer zonder kan!

WGA Premie

Vanaf 1 januari 2011 gaat u als werkgever ongeveer 30% meer premie wga betalen!

Per 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de WIA ofwel de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen en de WGA, dit is de afkorting van: "Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten". Ofwel een regeling die bedoeld is voor mensen die deels arbeidsgeschikt worden verklaard en mensen die nu volledig arbeidsongeschikt zijn maar die waarschijnlijk in de toekomst voldoende zullen herstellen.

Als werkgever betaal je jaarlijks een variërende gedifferentieerde premie voor de WGA die steeds duurder wordt. Een werkgever die in de jaren 2006 t/m 2009 een WAO- of WGA-instromer heeft gehad, gaat geconfronteerd worden met een gemiddelde premieverhoging van ongeveer 30% in 2011. Tevens is het zo dat je als werkgever de eerste 10 jaar verantwoordelijk blijft.

Een werkgever die in 2009 een uitkeringslast heeft gehad van een WGA-instromer (vroeger dus WAO ), gaat in 2011 een premie betalen die bijna twee keer zo hoog is als de betreffende uitkeringslast.

Ter vergelijking: met het achteruit rijden raak je een andere auto. De schade wordt vastgesteld op € 1000 en de schade wordt gemaakt. Vervolgens krijgt u een nota van het schadeherstelbedrijf waar een bedrag van € 2000 op staat vermeld met het verzoek dit ook te betalen. Als u dan vraagt waarom u zo veel meer moet betalen dan dat de schade was, dan krijgt u als antwoord dat het schadeherstelbedrijf door wat misrekeningen in het verleden een tekort heeft en of u dat maar wilt helpen oplossen, want dit is het kenmerk van het berekeningssysteem dat het schadeherstelbedrijf hanteert. Betaalt u dat dan ook? Of kiest u zo snel mogelijk een ander schadeherstelbedrijf dat een ander notaberekeningssysteem hanteert? Deze situatie doet zich in het groot ook voor bij de nieuwe premiestelling van het UWV.

Als werkgever heb je nu welliswaar de keuze om de WGA niet meer via het UVW te verzekeren maar via een private verzekeraar, u wordt dan eigenrisicodrager afgekort: erd maar nog steeds is deze wga premie een enorme last voor het bedrijf.

Daarom is er nu de WGA premie control Scan, een premiescan waar je als bedrijf niet meer zonder kan! Doel van de WGA-Control Scan is om voor iedere onterechte "WGA-er" de WGA-uitkering in te trekken, of toekenning van IVA te bewerkstelligen. In beide gevallen heeft dit tot gevolg, dat de werkgever de komende 10 jaar vrijgesteld is van deze uitkeringslast, een forse besparing! Met de WGA-Control Scan toetst vdW Subsidiedesk of een organisatie terecht verantwoordelijk gesteld wordt voor de jarenlange kosten van een arbeidsongeschikte (WGA-er). Het UWV beslist namelijk regelmatig onterecht, dat iemand als WGA-er wordt gezien, en daarmee dus onterecht voor rekening komt van de organisatie. Met de inbreng van de arts van vdW Subsidiedesk is het mogelijk om op basis van het medische uitkeringsdossier, medisch inhoudelijk bezwaar aan te tekenen. Het inschakelen van een arts-gemachtigde betekent per definitie dat informatie beschikbaar komt om de controle goed uit te kunnen voeren. De WGA-Control Scan is ook van toepassing bij Eigen Risicodragers ( erd ).